Till toppen

Orkidékrukor

Visar alla 2 resultat

Orkidékrukor bör vara luftiga och släppa igenom ljus så att växtens rötter inte står mörkt. I sin naturliga miljö bland djungelns träd får orkidéns rötter nämligen strimmor av ljus på sig. En luftig och semi-transparent plastkruka är den vanligaste lösningen. Tyvärr ser sådana oftast inte så roliga ut, varför en glaskruka kan vara ett alternativ. Dock saknar många glaskrukor avrinningshål, vilket innebär att orkidén riskerar att stå för blött.

Om man väljer en glaskruka bör man också vara försiktig med att krukan inte står i direkt solsken, rötterna kan nämligen bli överhettade, samt att giftiga alger kan bildas inuti krukan.

Använd inte för stora krukor till orkidéer. Det är viktigt att jorden hinner torka upp mellan vattningarna, vilket blir svårare om jordbasen är alltför stor. Risken är annars att rotsystemet börjar ruttna.