Till toppen

Lergods

Visar alla 9 resultat

Låt oglaserade lerkrukor bli den bästa basen i din krukgarderob! De är lågmält vackra (och blir dessutom snyggare med tiden) och har utmärkta egenskaper som hjälper rötterna att andas och ger jorden en jämn fuktighet. De kräver visserligen att du vattnar regelbundet men du slipper oroa dig för att övervattna.

Terrakottakrukor hör till den här kategorin och namnet betyder ungefär ”bränd lera”, men används traditionellt för att beteckna lergods i röda färger (höga halter av järnoxid). Terrakotta är en långlivad kruktrend sedan tusentals år tillbaka, vilket inte är så konstigt eftersom materialet är fantastiskt! I kombination med ett vattentätt fat har du det perfekta planteringskärlet!